Aanleiding en credits

Een aantal deskundigen uit het werkveld stond in een artikel in de AG over het Bureau ICT Toetsing (BIT). In het artikel werd beschreven welke mensen in een BIT zouden moeten zitten. Het inrichten van een BIT is een van de hoofdaanbevelingen van de Commissie Elias.

Vanuit het Ngi-NGN denken wij dat we vanuit de vakkennis van de professionals met een ander –of tenminste aanvullend- voorstel kunnen komen om de overheids-IT te verbeteren. We willen dit doen via een Manifest.

Het manifest is bedoeld als zelfstandig document. We kennen uiteraard de aanbevelingen van de commissie Elias, maar wij formuleren een manifest vanuit onze eigen waarden en vanuit onze eigen vakkennis.

De ambitie is: Een duidelijk Manifest met aandachtspunten en aanbevelingen is een sterk instrument voor professionals en is ook per direct bruikbaar voor de overheid. Het is beter dan een uitgebreid rapport.


Dit manifest is opgesteld door informatieprofessionals tijdens speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomsten van het Ngi-NGN. De deelnemers hebben bijgedragen vanuit hun persoonlijke expertise en ervaring.

Wouter Bronsgeest
Universiteit Twente (CFES) / Ngi-NGN

Sandra de Waart
Noctiluca Consulting / Ngi-NGN

Maarten Emons
CBS / Ngi-NGN

Klaas Brongers
Solutions4u / Ngi-NGN

Bart Stofberg
Quint Wellington Redwood

Erik Oltmans
Software Improvement Group

Sjaak Brinkkemper
Universiteit Utrecht

Hans Mulder
VIAgroep, Universiteit Antwerpen, Standish Group

Lex Schampers
Ngi-NGN

Rick Strijbos
Ngi-NGN

Gerko Baarslag
Fugro N.V.

Ad Kint
Centrum voor Informatiebeveiliging en Privacybescherming (CIP)

Egon Berghout
Universiteit Groningen

Bop Felix
Ngi-NGN

Frans Swaalf
Pure Projects